لاهیجان خیابان سعدی هتل تعطیلات لاهیجان
09391411177
tatilatlahijan@yahoo.com
قوانین کنسلی اتاق ها:

درصورتی که از ۲۰روز قبل اعلام کنسلی شود هزینه ای کسر نمیگردد
از ۴۸ساعت قبل از ورود ۲۰٪کسر میگردد
از ۲۴ ساعت قبل از ورود میهمان ۵۰℅درصد کسر میگردد
(در ایام پیک با توجه به شرایط کاری کنسلی پذیرفته نمیشود)